Internundervisning for leger

Internundervisning for leger ved Jæren DPS skjer normalt sett hver onsdag 09:30 - 11:00, møterom 4, ved biblioteket. Noe av undervisningen er felles med psykologene.

Undervisningsplan for de neste 5 år

År​
​Vår
Høst​
​2019
​Akuttpsykiatri
 • Suicidrisikovurdering / voldsrisikovurdering
 • Behandling av akuttpsykiatriske lidelser
 • Rus-/abstinensbehandling
 • Psykisk helsevernlov

Nevropsykologi
 • Nevropsykologisk utredning (WAIS)
 • Psykisk utviklingshemming
 • ADHD
 • Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (autismespekter-lidelser, Asperger)
​2020
Somatikk i psykiatri
 • Stoffskifte / vitaminmangelsykdom
 • Utredningsverktøy

Nevropsykiatri
Alderspsykiatri 
          (delir, demens, NPI)
Psykosomatiske lidelser

​Utviklingspsykologi
Personlighetsforstyrrelser
Gruppeterapi

​2021
​Psykose
 • Psykoselidelser
 • Utredning/behandling (PANSS)
Rettspsykiatri
​Angst/tvang/fobi
Spiseforstyrrelser
Kognitiv terapi

​2022
Affektive lidelser
 • Bipolar lidelse
 • Depresjon
Etikk
​Traumer/PTSD
Dissosiasjon
Transkulturell psykiatri

​2023
​Psykofarmakologi
 • Graviditet og medisiner
 • Kasus
Forskning
​Psykodynamisk psykoterapi

Halvårsplaner

Sist oppdatert 17.01.2023