Et bibliotek med bøker i hyllene

Fag og forskning

Jæren DPS holder undervisning, kurs og seminarer både alene og i samarbeid med eksterne aktører. I tillegg driver vi med forskning i henhold til oppdragsavtalen med Helse Vest, utdanning av personell og har utstrakt samarbeid med nærliggende kommuner.

​Kurs og undervisning

Jæren DPS arrangerer kurs og undervisning rettet mot egne ansatte, samarbeidsparter, pasienter, pårørende og befolkningen generelt. Undervisningen vektlegger tverrfaglighet og tilgjengelighet for en vid målgruppe. Temaene for undervisningen vil være varierte og aktuelle ut fra sentrale føringer og lokale ønsker og behov. Forslag til tema rettes til enhetsleder for Forskning og undervisning.

Les mer om vår kurs- og undervisningsaktivitet

Forskning

Jæren DPS har som hovedmål å yte spesialisthelsetjenester til mennesker som trenger det, slik at de kan får øket livskvalitet og god helse. Det ligger i vår strategiplan. Forskningsaktiviteten på senteret er en viktig del av denne planen. Vår forskningsavdeling arbeider derfor både med å frembringe ny kunnskap, og å sikre kvaliteten på det arbeidet som gjøres på Jæren DPS. 

Les mer om forskning ved Jæren DPS

Utdanning og kompetanseutvikling

Jæren DPS skal styrke rekruttering og tilgang på faglig kompetanse. Utdanningsplanen gjelder for Jæren DPS. Planen tar sikte på å gi et dekkende og tilfredsstillende utdanningstilbud for 3 år av spesialiteten psykiatri.

Les mer om utdanning og kompetanseutvikling

Samarbeid med kommuner

Jæren DPS samarbeider med flere omliggende kommuner. Vi har samlet en del informasjon om henvisningsrutiner, samarbeidsfora og retningslinjer for inntak og prioritering som ekstern samarbeidspartner kan ha nytte av.
Les mer om samarbeid med kommuner 

Sist oppdatert 27.06.2024