Pasientjournal

All pasientbehandling skal dokumenteres i en pasientjournal. Alle pasienter ved Jæren DPS over 16 år har rett til innsyn i egen journal.

Nærbilde av tastatur og hånd på bærbar PC

Pasienter har hatt rett til innsyn i egen journal siden 1977. Siden 2016 har alle pasienter over 16 år i Helse Vest hatt tilgang til egen sykehusjournal på nett uten å måtte kontakte sykehuset først.

Det er flere måter å få se pasientjournalen din på, og hva du kan få se er avhengig av hvor du har fått behandling, hvordan du ber om innsyn, og hvordan det du har bedt om blir levert til deg.       

Dette er mulighetene du har for å be om innsyn i pasientjournalen og innsynsloggen:        

  • Tjenesten på Helsenorge: Du får innsyn med én gang, men det er ikke alle dokumenter som kan vises elektronisk.

  • Fylle ut elektronisk skjema: Ønsket om innsyn sendes med én gang, men dokumentene sendes til deg i posten, så dette tar noe lenger tid. Til gjengjeld kan du på denne måten få se noen dokumenter som ikke kan vises i den digitale løsningen.

  • Skrive ut og sende inn PDF-skjema: Du må selv skrive ut og postlegge skjemaet, og dokumentene sendes tilbake til deg i posten. Dette tar lengst tid, men også på denne måten kan du se enkelte dokumenter som ikke kan vises digitalt.

Les mer om hvordan du kan få innsyn i pasientjournalen din fra sykehus i Helse Vest

Det kan være flere grunner til at ikke alle opplysningene er digitalt tilgjengelig for deg. Listen vil endre seg over tid i tråd med juridiske og faglige vurderinger rundt hvert dokument:       

  • Dokumentet er i et format vi ikke kan vise. Dette gjelder blant annet røntgenbilder, endel laboratoriesvar/prøvesvar fra andre fagsystem og journal fra fødsel.

  • Dokumentet er ikke godkjent (signert) av behandler.

  • Behandler har ikke godkjent journalnotatet fordi hun eller han venter på prøvesvar, eller ønsker å snakke med deg om det som står der.

  • Noen dokumenter som av juridiske eller faglige grunner ikke kan vises, som for eksempel resultater fra psykologiske tester eller rettspsykiatriske dokumenter.

  • Enkelte opplysninger kan du være nektet innsyn i av lege eller behandler, jamfør Pasient- og brukerrettsloven § 5-1. Du kan klage på denne avgjørelsen til Fylkesmannen.

  • Du vil heller ikke finne journal fra fastlege, tannlege og miljønotat innen psykisk helsevern. 

Bare journaldokumenter godkjent etter en bestemt dato er tilgjengelige på nett. Disse datoene er satt fordi den nye løsningen krever at behandlere tar stilling til om pasienten skal få innsyn i dokumentene eller ikke, allerede i det de skriver journaldokumentet. Tidligere kunne de vente med denne vurderingen til de eventuelt fikk en forespørsel om innsyn i journal.        

Enkelte journaldokumenter kan ikke vises i helsenorge-appen for Android. Du kan se dem ved å åpne helsenorge.no i en nettleser på mobil eller PC. 

På helsenorge.no kan få digital tilgang til tilgangsloggen som viser hvem som har gjort oppslag i pasientjournalen din. Det kan være både administrative og helsemessige grunner til at ansatte gjør oppslag i en pasientjournal. Alle oppslag blir registrert i loggen.     

Selv om en ansatt har arbeidet i journalen din, betyr ikke det nødvendigvis at den ansatte har åpnet noen dokumenter i den. Dersom den ansatte har åpnet dokumenter, kan du se hvilke dokumenter som er åpnet.        

I tilgangsloggen finner du også lenke til det aktuelle dokumentet oppslaget gjelder.        

Du kan også få tilsendt loggen på papir.

Dersom du har spørsmål, eller ønsker å melde om innsyn du mener kan være urettmessige, må du kontakte Jæren DPS skriftlig.

Tilgang til journalen blir gitt gjennom sikker pålogging via den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Journalen din vil kun vises når du har logget deg inn. Systemet lager ingen kopi. Så lenge du ikke logger deg inn, finnes det heller ingen elektronisk journal på internett. 

Man kan ikke se journalen til andre enn seg selv med mindre slikt innsyn er gitt ved fullmakt. Foreldre og foresatte kan heller ikke se journalen til egne barn som er 16 år eller eldre med mindre man har nødvendig fullmakt.   

Det er frivillig å benytte seg av digitalt innsyn i pasientjournal og logg. Hvis du ikke ønsker å ta i bruk den digitale tjenesten, kan du fortsatt be om å få det tilsendt i posten. 

Pasientjournal

Det er to måter du kan bruke for å kopi av dine journaldokumenter på papir:

Logg

For å få tilsendt innsynsloggen i posten bruker du ett av følgende skjema: 

Det vil ikke framgå av journalen at en pasient har fått utskrift av loggen.

Dersom du har spørsmål, eller ønsker å melde om innsyn du mener kan være urettmessige, må du kontakte Jæren DPS skriftlig.

Spørsmål om oppslag i journal

Hvis du har spørsmål om oppslagene som er gjort, bruker du ett av følgende skjema: 

Forespørsler via vanlig post om kopi av journaldokumenter, innsyn i logg eller spørsmål om oppslag i journal sendes til:

Jæren DPS
Austbøvegen 16
4340 Bryne

Feil kan forekomme

Pasientjournalen din består av mange ulike typer dokumenter. Noen av disse er skannet inn manuelt. Det betyr at vi aldri vil kunne sikre oss helt mot at det skjer feil. Av personvernhensyn må du selv melde fra om at det er feil i din journal. 

Hvis du ser andre personers opplysninger

Hvis du oppdager dokumenter som tilhører andre i din journal, må du straks ta kontakt med sykehuset pr. telefon, slik at feilen kan rettes opp så raskt som mulig.

Melde fra om andre feil

Hvis du vil melde fra om andre feil i journalen, og rette eller slette dem, bruker du dette skjemaet:

Opplysninger via e-post

Vær forsiktig med å sende personopplysninger via e-post. Vi har ikke lov til å svare på medisinske spørsmål eller sende kopi fra pasientjournalen din på e-post.

Dersom innholdet i e-posten er av en slik art at det må håndteres som en egen sak, vil e-posten bli lagt inn i saksarkivet. Saksbehandlingen skjer ikke alltid raskere selv om saken er sendt via e-post.

Muntlige henvendelser

For at sykehuset skal kunne sjekke konkrete tilfeller i journalen, må henvendelsen alltid være skriftlig. 

Ønsker du å sperre journalen din slik at bestemte helsepersonell ikke får tilgang til den, må du fylle ut skjema for sperring av tilgang for helsepersonell, skrive det ut og sende det til Jæren DPS, Austbøvegen 16, 4340 Bryne.
Sist oppdatert 19.12.2019