Innleggelse

Jæren DPS tar imot pasienter for innleggelse alle hverdager mellom kl. 8.00 og 15.00. Innleggelse kveld/natt/helg skjer ved SUS, avd. AMC2. Pasientene blir vurdert for innleggelse ved Jæren DPS påfølgende dag.

To personer som prater sammen

​Jæren DPS tar imot pasienter for innleggelse alle hverdager mellom kl. 8.00 og 15.00. Innleggelse kveld/natt/helg skjer ved SUS, avd. AMC2. Pasientene blir vurdert for innleggelse ved Jæren DPS påfølgende dag.

Jæren DPS tar imot akutte innleggelser av pasienter fra Jæren (Klepp, Time, Hå og Gjesdal) og Dalane (Egersund, Lund, Sokndal og Bjerkreim) og planlagte/elektive innleggelser av pasienter fra Jæren. Planlagte innleggelser av pasienter fra Dalane rettes til Dalane DPS.

Alle henvisninger/søknader om spesialisthelsetjeneste innenfor psykisk helsevern bør rettes til DPS. Dersom andre løsninger vurderes som mer hensiktsmessige, bør dette være etter særskilt avtale. Det finnes ikke eget henvisningsskjema, men det er lagt ut mal for henvisning.

Det er ønskelig at flest mulig innleggelser ved Jæren DPS etableres som planlagte/elektive innleggelser etter søknad. Planlagte innleggelser gir mulighet for bedre samarbeid med pasienten og dermed større grad av måloppnåelse gjennom forvern og planlegging av behandlingsopplegg.

Jæren DPS legger vekt på fleksibilitet og kort tid for vurdering av søknad om innleggelse. Akutte innleggelser bør kun forekomme når situasjonen krever innleggelse umiddelbart.

For drøfting av henvisninger til psykiatrisk poliklinikk kan man kontakte enhetsleder onsdager mellom 14:00  og 15:00 på telefon 51 77 69 50. 

Poliklinisk behandling

Akutteamet

Sist oppdatert 21.07.2020