Flyfoto av en by

Poliklinikk

Poliklinikken ved Jæren DPS yter tilbud til mennesker bosatt i Klepp, Time, Gjesdal og Hå kommune. Poliklinikken er en spesialisthelsetjeneste i forhold til utredning og behandling av psykiske lidelser. For å komme til behandling ved poliklinikken kreves henvisning fra lege, fortrinnsvis fastlege.

I poliklinikken legger vi vekt på å se mennesket som en helhet, der vi får personens egne ressurser og mestringsevne fram. Det enkelte menneske er også en del av et nettverk og vi samarbeider med familie og venner i den grad det er hensiktsmessig og den som søker hjelp ønsker det. 

Poliklinikken vektlegger et tett samarbeid med fastlegen og kommunens helse- og sosialtjeneste både i forkant, underveis og avslutningsvis i et behandlingsforløp.

Informasjon for deg som er pasient eller pårørende Regler og anbefalinger for bruk av blogg/sosiale media under behandling ved JDPS

Poliklinikken sine ansatte har en variert yrkesbakgrunn. Her finner du både psykiatere, leger, psykologspesialister, psykologer, psykiatriske sykepleiere, kunst- og uttrykksterapeut, sosionom, psykomotorisk fysioterapeut, prest og sekretærer.

Alle pasienter som får tilbud i poliklinikken, vil ved oppstart få 1-4 samtaler med lege/psykiater eller psykolog/psykologspesialist. Det vil bli gjort en kartlegging av pasientens tilstand og problemer. Ut fra dette vil en i samarbeid med pasienten velge en behandlingsform som vil være hensiktsmessig ut fra problemstilling. Det vil i enkelte tilfeller og være aktuelt med poliklinisk behandling i samarbeid med sengepost eller fra sengepost. Hovedregelen for poliklinisk behandling er at det skal være en aktiv behandling, som pasienten har nytte av. Enkelte ganger vil pasienten har mer behov for støtte og tilrettelegging fra kommunehelsetjenesten. Som oftest vil det være naturlig med samarbeid mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen og poliklinikken.
 

Individualterapi

I individualterapi vil en i samarbeid med en hovedbehandler gjennom samtaler finne hovedproblemer en ønsker å arbeide med, og hvordan jobbe med dette. Noen ganger vil det være naturlig å ha fokus på hendelser fra tidligere i livet, og andre ganger er det nyttigere å ha fokus på her og nå situasjonen, og hvordan komme videre i livet.

Checkware er web-basert kartlegging som en del av utredning, behandling og kvalitetssikring. Denne løsningen gir hurtigere og mer nøyaktig kartlegging enn tidligere. Få minutter etter at du har fullført kartleggingen, vil din behandler ha dine resultater tilgjengelig i din journal. Din behandler vil ta opp resultatene i din neste avtale. 

For å besvare web-baserte spørreskjema på sikkert nettsted, klikk på lenken i SMS du får tilsendt fra din behandler. Les også mer om Checkware nedenfor. 

Telefon: 51 77 68 00

Poliklinikken har pr. i dag følgende grupper:

Gruppenavn
Oppstart
Omfang/varighet
Kunnskapsbasert familiearbeid
Avhengig av behov/rekruttering
90 min. hver 14. dag i 1 - 2 år
Kunstterapigruppe
September, Januar 
Ukentlig i 12 uker, 2 timer, 
Traumestabiliseringsgruppe
September
Ukentlig i 20 uker, 2 timer hver gang
Adhd - undervisning (Pegasus)
September, Februar
Ukentlig i 8 uker, 2,5 timer hver gang
Mindfullness
 
Ukentlig i 8-10 uker, 2 timer hver gang

Både pasienter som henvises eksternt og internt får tilbud om en vurderingssamtale med de aktuelle gruppelederne før eventuelt tilbud om plass blir gitt. Dette for å sikre informasjon til pasientene og sannsynliggjøre utbytte av tilbudet.

Aktuelle pasienter kan meldes hele året. Vi prøver så langt som mulig å balansere mellom tilbud og etterspørsel. 

Henvisning til poliklinikken sendes til:
Jæren DPS
Poliklinikk
Austbøvegen 16
4340 Bryne
Henvisning kan også sendes elektronisk over Norsk Helsenett.
Mottatte henvisninger vurderes senest innen 30 dager av psykiater/psykologspesialist. Unntak er :
 • personer under 23 år som skal vurderes innen 10 dager
 • der det er mistanke om alvorlig og livstruende tilstand. Disse bør vurderes innen 15 dager.

Se også:

Kontakt

Telefon

 • Mandag 07:30 - 15:00
 • Tirsdag 07:30 - 15:00
 • Onsdag 07:30 - 15:00
 • Torsdag 07:30 - 15:00
 • Fredag 07:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Poliklinikken har sentralbordansvar i telefontiden. Sengepost Kløver 3 har sentralbordansvar utenom åpningstiden.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inngangen er midt på langsiden av hovedbygget (vestsiden), altså ikke hovedinngangen i nord. (Fra parkeringsplassen ved hovedinngangen kan du på utsiden av bygget gå 2 trapper ned og bort langsiden.). Poliklinikken har egen parkeringsplass utenfor avdelingen. Adresse

Åpningstider
 • I dag 08:00 - 15:00
 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Flyfoto av en stor bygning

Jæren DPS

Austbøvegen 16

4340 Bryne

Kurs og møter

 • Introduksjonsseminar
  Introduksjonsseminaret går over to dager og er gruppebasert. Det har til hensikt å presentere poliklinikkens ulike behandlingsformer slik at du selv kan være med å velge hvilke behandlingstilbud som passer for deg.
  Introduksjonsseminar
  Dato kommer