Utdanning og kompetanseutvikling

Vi tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor voksenpsykiatri. Jæren DPS ønsker å være en attraktiv, lærende og utviklende arbeidsplass for deg.

​Kompetanseheving av egne ansatte

Jæren DPS skal styrke rekruttering og tilgang på faglig kompetanse. 

Spesialitet Psykiatri

Internundervisning leger

Sist oppdatert 21.07.2020