Forum for psykisk helse og rus på Jæren

Forum for psykisk helse og rus på Jæren har samarbeidsavtalen som sitt mandat. Forumet møtes 3 ganger pr. år.

Sammensetning

  • Jæren DPS: direktør, enhetsledere for behandlingspostene, samt PKO-konsulent.
  • Time kommune: leder rus/psykisk helse, kommuneoverlege
  • Klepp kommune: leder rus/psykisk helse, kommuneoverlege
  • Hå kommune, leder rus/psykisk helse, kommuneoverlege
  • Gjesdal kommune: leder rus/psykisk helse, kommuneoverlege
  • Erfaringsrådet v/Jæren DPS: 1 representant
  • Rogaland A-senter, 1-2 representanter

Kontakt

Saker kan meldes fortløpende av begge parter, og av den enkelte representant. Vertskap går på rundgang. Vertskap har ansvar for møteinnkalling og sakskart. Referat skrives av den som skal ha møte neste gang.
Sist oppdatert 21.07.2020