Rutiner for henvisning til poliklinikk

Veiledende mal for fastlegen for søknad til Jæren DPS. Send henvisningen elektronisk via Norsk Helsenett eller vanlig brevpost til: NKS Jæren DPS, Austbøvegen 16, 4340 Bryne

Henvisende instans bør gjennomføre en kartlegging som inkluderer punktene i sjekklisten nedenfor før henvisning sendes. Pasienten bør få kopi av henvisningen.     

Aktuell problemstilling

 • Pasientens opplevelse av egen situasjon og ønske om hjelp
 • Mulige utløsende årsaker til problemene, som for eksempel belastende livshendelser
 • Tidligere behandlingserfaring og effekt av dette
 • Symptomutvikling og funksjonsnivå
 • Iverksatt behandling og effekt av denne
 • Pasientens ressurser
 • Rusmiddelbruk
 • Psykiatrisk status inkludert risikofaktorer for selvskading/selvmord 
 • Somatisk status
 • Tilleggsundersøkelser med eventuelle funn

Familie/sosialt

 • Familiesituasjon
 • Barn som pårørende eller mindreårige søsken
 • Arbeid/skole
 • Tolkebehov og hvilke språk dette gjelder 

Tidligere sykdommer

 • Tidligere psykiske problemer eller lidelser
 • Tidligere og nåværende somatiske sykdommer av betydning

Forventet utredning/behandling 

 • Begrunnelse for henvisningen og forventet nytte av utredning/behandling

Relatert helsepersonell 

 • Nåværende tilbud fra andre tjenestesteder

Legemidler 

 • Legemidler i bruk (LIB), og relevante tidligere legemiddelbruk

Kritisk informasjon som allergi og eventuell smitterisiko

Annet

Det bør fremgå tydelig i henvisningen hva som er begrunnelsen for henvisningen. Mulige somatiske årsaker til tilstanden bør være vurdert, inkludert blodprøver der det er behov. Eventuelle funn fra andre undersøkelser bør legges ved. 

Det finnes en KITH-rapport som omtaler Den Gode Henvisning. Rapporten i PDF-format har navnet "Medisinsk-faglig innhold i henvisninger 'Den gode henvisning'".
Sist oppdatert 21.07.2020