Informasjonsflyt mellom poliklinikk og fastlege

Fastlegen vil motta et svarbrev som enten bekrefter at pasienten er tatt inn på venteliste med frist for oppstart av helsehjelp, eller et avslagsbrev med avslag på behandling i spesialisthelsetjenesten.

En mann som holder en penn

Når pasienten er tatt inn i behandling, vil fastlegen få følgende brev:

  • Kopi av innkalling til 1.time
  • Kopi av innkalling til introduksjonsseminar
  • Kopi av evt. fristbruddbrev, dersom pasienten ikke tilbys behandling innen fristen
  • Kopi av brev om avsluttet behandling pga uteblivelse og ingen kontakt
  • Kopi av evt. brev om de ikke har svart på brev om introduksjonskurs, og at de derved strykes av ventelisten.

Poliklinikken er organisert i kommunevise team. Teamleder er enten psykologspesialist eller overlege/spesialist i psykiatri. 

Fastleger kan ringe overlege/lege i teamet for å drøfte medisinske spørsmål og annet. Fastleger kan ved behov ringe pasientens behandler angående aktuelle problemstillinger. Fastleger kan også ringe teamleder for å drøfte saker for øvrig. Ofte er dialogmelding i journalsystemet en god arena for samarbeid.

Dersom det gjøres medisinvurderinger sendes kopi til fastlege. Ved medisinendringer foretatt av behandler i poliklinikken skal fastlegen få rask beskjed av hensyn til eventuelle interaksjoner. 

Det skal utformes behandlingsplan innen kort tid etter basisutredning (6 uker) eller utvidet utredning (12 uker). Denne sendes fastlege.

Sendes innen 7 virkedager etter at pasienten har avsluttet behandling i poliklinikken.

Sist oppdatert 21.07.2020