Felleskonsultasjoner

Felleskonsultasjoner er felles møte mellom fastlege, overlege/behandlingsansvarlig ved Jæren DPS og pasient. Hvis pasienten har tjenester fra kommunehelsetjenesten, bør kommunehelsetjenesten også inviteres med i felleskonsultasjonen.

Bilde av to som prater sammen

Hensikt

  • Bistå fastlegen i vurdering av behandling og annet.
  • Utføre spesialist-helsetjeneste utenfor institusjon. På den måte ivaretas både LEON (jmf. Samhandlingsreformen) og BEON (mer helhetlig vurderingsgrunnlag).
LEON: Laveste effektive omsorgsnivå.
BEON: Beste effektive omsorgsnivå.

Gjennomføring

Jæren DPS tilbyr felleskonsultasjoner i forhold til kjente pasienter ved at fastlegen kontakter behandlingsansvarlig lege eller psykolog på sengeposten. I tillegg tilbyr poliklinikken felleskonsultasjoner også i forhold til ukjente pasienter ved at fastlegen kontakter overlege eller teamleder ved poliklinikken. Behandler ved Jæren DPS kan også kontakte fastlege for avtale om felleskonsultasjon. Felleskonsultasjoner kan foregå i forkant av en eventuell  innleggelse/poliklinisk behandling,. Den kan også foretas underveis og ved utskriving.

Sist oppdatert 21.07.2020