Notatene er fra foredrag hvor vi publiseringsrettigheter

Notater åpne forelesninger

I etterkant av foredragene legger vi ut notatene fra forelesningene. Unntakene er i de tilfeller hvor vi ikke har rett til publisering.

Sist publiserte forelesningsnotater

(År-Mnd-dag Foredragsholder Tittel)


Sist oppdatert 13.12.2022