Forstørrelsesglass på strekkode som viser mennesker

Forskning

Jæren DPS har som hovedmål å yte spesialisthelsetjenester til mennesker som trenger det, slik at de kan får øket livskvalitet og god helse. Det ligger i vår strategiplan. Forskningsaktiviteten på senteret er en viktig del av denne planen. Vår forskningsavdeling arbeider derfor både med å frembringe ny kunnskap, og å sikre kvaliteten på det arbeidet som gjøres på Jæren DPS.

Jæren DPS har forskning som et satsningsområde. Oppdatering og videreutvikling av kunnskap er nødvendig for at vi skal kunne yte best mulig hjelp til pasientene våre. Dette er et ansvar Jæren DPS tar på alvor, og vi er stolte over den kliniske forskningen og kvalitetssikringsarbeidet som finner sted her. Vi fokuserer både på å ta i bruk den beste tilgjengelige behandlingen og på utvikling av ny kunnskap. Det er også en oppgave for oss å formidle ny kunnskap slik at den blir til nytte for flest mulig.

Ved Jæren DPS har vi 4 medarbeidere med doktorgradskompetanse for å sikre et høyt faglig nivå på denne delen av virksomheten vår.

Det er to psykiatere med PhD, noe som muliggjør forskning for LIS leger i forbindelse med deres spesialistutdanning.
På disse sidene kan du lese mer om aktiviteten innen forskning, fagutvikling og kvalitetssikring ved Jæren DPS.

Telefon: 51 77 69 00
Mobil: 988 12 431Send epost

Doktorgrader ved Jæren DPS

I 2016 ble det tatt to doktorgrader ved JDPS: 

29. 08.16 disputerte Hilde Hanevik for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo med avhandlingen “The significance of Religiousness in coping with Psychosis. A qualitative study». Hanevik og medarbeidere har studert hvordan religion påvirker prosessen med å mestre en psykoselidelse. 

Les mer om doktorgradsavhandlingen på Scholar

Lederen ved FoU-enheten, Anne Martha Kalhovde, disputerte 31.03.16 i forbindelse med sitt doktorgradsarbeid: "Living with voices and sounds other cannot hear."
Les mer om doktorgradsavhandlingen på Munin

Forskning og fagartikler

FoU avdelingen ved Jæren DPS ønsker å bidra til forskning ved Jæren DPS og kan gi veiledning i forhold til mindre forskningsprosjekt, skriving av fagartikler m.m.

Bless, Josef J., Larøi, Frank, Laloyaux, Julien, Kompus, Kristiina, Kråkevik, Bodil, VedulKjelsås, Einar, Kalhovde, Anne Martha, Hugdahl, Kenneth (2018): Do adverse life events at first onset of auditory verbal hallucinations influence subsequent voice characteristics ? Results from an epidemiological study. Psychiatry Research 261 s. 232 – 236
 
Bratland-Sanda, Solfrid, Andersson, Eva, Best, James, Høegmark, Simon, Roessler, Kirsten Kaya (2017): The use of physical activity, sport and outdoor life as tools of psychosocial intervention: the Nordic perspective.  Sport in Society http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17430437.2017.1389037
 
Strøm, Liv Marie I. (2017):Psykisk helse er folkehelse - om åpne forelesinger på et kjøpesenter.  Psykopp nytt, Stiftelsen psykiatrisk opplysning. 24 (2) s. 44-47 https://issuu.com/hertervigforlag/docs/pon2-17
 
Hanevik, Hilde, Joa, Inge, Hestad, Knut A., Lien, Lars, Larsen, Tor K. og Danbolt, Lars J. (2017): Religiousness in first-episode psychosis.  Archive for the Psychology of Religion.  39 (2) , s. 139-164 http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/15736121-12341336
 
Krakvik, Bodil, Larøi, Frank, Kalhovde, Anne Martha, Hugdahl, Kenneth, Kompus, Kristiina, Salvesen, Øyvind, Stiles, Tore C. og Vedul-Kjelsås, Einar (2015): Prevalence of auditory verbal hallucinations in a general population: A group comparison study. Scandinavian Journal of Psychology. 56 (5)  s. 508-515 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sjop.12236/abstract  
 
Vårdal, Astrid Moi og Øglænd, Per Jonas (2014):  Bedre behandling til pasienter med alvorlig psykoselidelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 51 (4)  s. 293-297 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=419569&a=2
 
Kalhovde, Anne Martha, Elstad, Ingunn, og Talseth, Anne-Grethe (2014)«Sometimes I walk and walk, hoping to get some peace». Dealing with hearing voices and sounds nobody else hears.  9 (1) International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/qhw.v9.23069
 
Dundas, Ingrid, Sandland, Linn M. og Eik, Elin Tråsavik (2014):  Oppmerksomt nærværsbasert stressreduksjon (MBSR) for tilleggsvansker ved brystkreft.  Vård i Norden. 34 (1) http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/010740831403400108   

Kalhovde, Anne Martha, Elstad, Ingunn og Talseth, Anne-Grethe (2013): Understanding the Experiences of Hearing Voices and Sounds Others Do Not Hear. Qualitative Health Research. 23 (11)  s. 1470-1480 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24122514
 
Hanevik, Hilde, Hestad, Knut A., Lien, Lars, Teglbjaerg, Hanne Stubbe og Danbolt, Lars J. (2013): Expressive Art Therapy for Psychosis: A multiple case study.  The Arts in Psychotherapy. 40 (3) s. 312-321 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197455613001147  
Hustoft, Hilde, Hestad, Knut A., Lien, Lars, Møller, Paul og Danbolt, Lars Johan (2013): «If I Didn't Have My Faith I Would Have Killed Myself!». Spiritual Coping in Patients Suffering From Schizophrenia.  The International Journal for the Psychology of Religion. 23 (2) http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10508619.2012.688003
 
Talseth, Anne-Grethe, Gilje, Fredricka L. og Kalhovde, Anne Martha (2012)Voice hearing over time: A qualitative study of a woman without a psychiatric diagnosis. Open Journal of Nursing. 2  s. 396-405 http://file.scirp.org/pdf/OJN20120400009_21895595.pdf   

Heskestad, Stig og Tønnesen, Finn Egil (2012):  Verdien av et menneske.  Tidsskriftet Den norske legeforening. 132 (7)  s. 862-863 http://tidsskriftet.no/article/2249957   

Heskestad, Stig (2011):  I påvente av psykiatrisk behandling.  Tidsskriftet Den norske legeforening. 131 (21) s. 2113-2114 http://tidsskriftet.no/article/2162827   

Tytlandsvik, Margrete og Heskestad, Stig (2009):  Erfaringar med brukarstyrt innlegging ved psykosepost – ein kvalitativ evalueringsstudie. Vård i Norden. 29 (1)  s. 49-51 http://search.proquest.com/docview/607130564/fulltextPDF/3BFA0A31EC104B44PQ/13?acc ountid=37791 
 
Heskestad, Stig og Tytlandsvik, Margrete (2008):  Brukerstyrte kriseinnleggelser ved alvorlig psykisk lidelse.  Tidsskriftet Den norske legeforening. 128 (1)  s. 32-35 http://tidsskriftet.no/article/1635859 
Sist oppdatert 21.07.2020