Åpne forelesninger Time bibliotek

De åpne forelesningene har som mål å formidle kunnskap om psykisk helse i et folkehelseperspektiv til alle interesserte. Temaer er forskjellige og dette skal være en uformell arena hvor vi ønsker å ha dialog underveis.

Eirik Pettersen
Publisert 23.07.2020
Sist oppdatert 04.07.2023
Bilde av bibliotekhyller

​Forelesningene holdes på torsdagkveld to til fire ganger vår og høst mellom klokken 19-20 i Time bibliotek. Gratis inngang. 

Lenke til arrangementet

Der hvor det er rettighetsmessig mulig vil notater fra forelesningene legges ut i etterkant. 

Notater fra tidligere forelesninger.