Redegjørelse for likestilling og diskriminering

Visjonen til Jæren DPS er «Menneskeverd og kunnskap i sentrum». Menneskeverd ligger i bunn for alt vi gjør. Våre tre hoved-verdier er: «Respektfulle, åpne og modige» Både visjonen og verdiene handler om måten vi møter alle mennesker på. Dette gjelder både pasienter, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere. Strategien vår «Vi skal tenke nytt, være faglig oppdaterte og bidra til videre utvikling. Vi skal hele tiden søke et enda bedre arbeidsmiljø og miljøforbedringer»

Under kan du laste ned årets rapport.

Redegjørelse for likestillings og diskrimineringsarbeidet for 2022.pdfSist oppdatert 13.03.2023