Sykehusets personvernerklæring

Denne erklæringen beskriver hvordan Jæren DPS (JDPS) samler inn, oppbevarer og bruker personopplysninger.

Både som pasient, ansatt, besøkende eller du på annen måte er i kontakt med sykehuset, har du rettigheter i forhold til personvernet, og sykehuset har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.


JDPS samler inn, oppbevarer og bruker opplysninger om deg som pasient:

  • Informasjon om hvem du er (for eksempel navn og fødselsnummer)
  • Kontaktinformasjon (for eksempel adresse og telefonnummer)
  • Informasjon om din helsetilstand og behandling av sykdom

Denne informasjonen kan bli samlet inn gjennom dine samtaler med helsepersonell eller gjennom undersøkelser og behandling du gjennomgår på sykehuset. Den kan også bli samlet inn fra andre som har behandlet deg, for eksempel din fastlege eller andre sykehus. Dette krever som hovedregel ditt samtykke.

JDPS bruker informasjonen vi har lagret om deg til forskjellige formål. JDPS bruker informasjonen først og fremst til å gi deg behandling for din tilstand eller sykdom. Informasjonen kan også brukes til forskning og kvalitetssikring. Informasjon som er samlet inn i forbindelse med din behandling, kan som hovedregel ikke brukes til andre formål uten ditt samtykke. Les mer om dine personvernrettigheter i forskning her

Du har rett til innsyn i opplysninger sykehuset lagrer om deg. Hvis opplysningene ikke er riktige har du rett til å be om at de blir korrigert. Du har også rett til å be om at opplysninger blir slettet. Når det gjelder informasjon i din pasientjournal er retten til sletting begrenset. For mer informasjon om hvordan søke om innsyn i egen pasientjournal, les mer her.

JDPS mottar også informasjon om deg når du har kontakt med sykehuset uten at kontakten har behandling av din sykdom eller tilstand som formål. For eksempel ved klagesaker. Det blir også registrert inn et begrenset sett opplysninger når du besøker våre nettsider.

I tillegg til opplysninger knyttet til pasientbehandling, behandler JDPS hovedsakelig personopplysninger i forbindelse med:

  • Arkivverdige henvendelser til JDPS (henvendelser som krever saksbehandling)
  • Deltagelse på kurs, seminarer eller lignende ved sykehuset
  • At du har søkt jobb, praksis eller hospitantopphold hos oss

For våre ansatte vil det være nødvendig å ha registrert kontaktinformasjon, lønns- og arbeidsbetingelser, dokumentasjon på kompetanse m.m.

Våre leietakere, leverandører og samarbeidspartnere vil være registrert med kontaktinformasjon.
Vi vil ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Ved behov for mer informasjon ber vi deg ta kontakt via vår e-postadresse post@jdps.no

Ikke send sensitive eller fortrolige opplysninger per e-post eller via sosiale medier.

Sist oppdatert 25.07.2019