Videokonsultasjon via Skype

Informasjon til pasient som skal bruke videokonsultasjon mot Jæren DPS via Skype.

Det finnes også mulighet for å bruke videokonsultasjon via helsenorge.no:

Videokonsultasjon via helsenorge.no


Sikkerhet/personvern

Taushetsplikt og personvern

På samme måte som ved fysisk oppmøte, vil Helsepersonelloven og Pasientrettighetsloven sine regler om taushetsplikt gjelde for selve samtalen og behandling av informasjon som kommer fram under samtalen. Relevante og nødvendige helseopplysninger skal journalføres på lik linje som om samtalen skjer ansikt til ansikt eller per telefon. Opplysninger om helsen din kan som hovedregel bli gitt til annet samarbeidende helsepersonell dersom dette er nødvendig for å gi deg god og forsvarlig helsehjelp (med mindre du som pasient setter deg imot dette).

Videokonsultasjonsløsningen "Skype for Business" app eller "Skype Web App" gjennom nettleseren går over en kryptert linje og samtalen (inkludert lyd og bilde) blir ikke lagret. 

Frivillig deltakelse, men noen ganger eneste behandlingstilbud

Det er frivillig å benytte seg av videokonsultasjon og du trenger ikke gi noen grunn for å si nei. Du kan når som helst og uten å gi noen grunn trekke tilbake ditt samtykke til å benytte videokonsultasjon. 

Dersom du trekker samtykket ditt vil det få konsekvenser for det tilbudet du får. Helsedirektoratet mener at for å hindre smitte av covid-19 i helse- og omsorgsinstitusjoner, bør pasienter i minst mulig grad fysisk møte opp hos helsetjenesten. Dette innebærer at det kun er særskilte grunner til at man vil tilby samtaler ansikt til ansikt under covid-19 pandemien. 

For å trekke tilbake ditt samtykke kan du kontakte sekretær ved den poliklinikken der du mottar behandling. Se i så fall kontaktinformasjon i innkallingen du fikk på e-post.

Praktiske instruksjoner

Dette trenger du:

  • PC, mobiltelefon eller nettbrett, som har kamera, mikrofon og høyttaler (kan være innebygget enheten). Headset med mikrofon kan være nyttig for enkelte, men er ikke obligatorisk.
  • Tilgang til sikkert internett. Det vil i denne sammenheng i praksis bety hjemme og tilkoblet nettverk man selv eier. Det anbefales sterkt å unngå usikre nettverk, f.eks. åpne nett på kafeer, kjøpesentre og andre i det offentlige rom. 
  • Et rom hvor du kan være alene og ikke risikerer at andre kommer inn og avbryter, eller kan høre hva du og behandleren sier. Rommet bør også ha god belysning slik at behandleren din kan se deg godt. 

Slik kobler du opp til møtet

Du vil motta en innkalling via e-post med lenke til videokonsultasjonen. Av sikkerhetsårsaker blir det ikke benyttet  «vanlig» Skype, men programmet/appen «Skype for Business».

I innkallingen du har fått via e-post ligger det en lenke til videokonsultasjonen. Når du klikker på den kommer du til det virtuelle møterommet i programmet "Skype for Business" dersom du har dette installert på din PC. Har du allerede en tilknyttet bruker kan du ta i bruk dette.

Dersom du ikke har programmet installert, kan du bruke programmet "Skype Web Applikasjon". Dette er en løsning som gjør at du ikke trenger å laste ned programvare, men logger på videokonsultasjonen din ved bruk av nettleser. En «plug-in» for Skype Web App må installeres første gang dette blir tatt  i bruk. Dette valget kommer automatisk opp når du følger lenken i i e-posten for å møte behandleren din. Merk at mindre variasjoner kan forekomme fra steg-for-steg guiden, avhengig av type nettleser, type eller versjon av operativsystem du har på din PC. 

I e-postinnkallingen ligger lenker til å laste ned applikasjonen Skype for Business, både til iPhone og Android. Du må laste ned applikasjonen i forkant av videokonsultasjonen. For å komme til det virtuelle møterommet klikker du på lenken til Skype for Business via e-postinnkallingen. Du blir da omdirigert til applikasjonen du har installert. Her kan du enten logge inn dersom du har registrert konto fra før eller fortsette som gjest. Det siste er ofte enklest. 

Behandleren slipper deg inn i det virtuelle møterommet når det er klart. Flere detaljer er tilgjengelig i seksjonen «Tekniske instruksjoner – mobiltelefon / nettbrett».

«Kjøreregler» for videokonsultasjon

  1. Alle involverte må presentere seg. Dersom du har med en venn/pårørende er det viktig at vedkommende blir presentert og er synlig for behandleren. Det skal ikke være noen i rommet som behandler ikke vet om og behandler skal heller ikke ha noen i rommet som du ikke vet om. Behandleren kan spørre om det er andre i huset eller bygningen der du er.
  2. Behandler kan ikke kommunisere ved bruk av chat-funksjonen, denne funksjonen skal ikke benyttes med mulig unntak av tekniske beskjeder som for eksempel at "jeg hører deg ikke, har du skrudd på din mikrofon?" eller lignende. 
  3. Ingen av møtedeltakerne skal gjøre opptak av samtalen (inkludert lyd og bilde). Behandler dokumenterer som vanlig i din elektroniske journal. Denne er tilgjengelig for deg på www.helsenorge.no.

Andre viktige moment

Husk at behandleren ikke ser «hele deg», og at det er annerledes å observere en person på en skjerm sammenlignet med fysisk oppmøte. Dersom du har noen informasjon som du tenker behandler ikke fanger opp, men burde vite om, er det viktig at du gir beskjed om dette.


1.  Åpne e-postinnkallingen du har fått tilsendt til videokonsultasjonen.

2.  Klikk på «Bli med i Lync / Skype-møte» fra møteinnkallingen. En nettleser vil da åpne seg.

Første gang du bruker Lync / Skype Web App, bør du teste dette god tid i forveien, slik at du vet at det er klart.
Skjermbilde

3.  I nettleseren vises dette bildet. Last ned «Plugin-modulen» ved å klikke på lenken.
Skjermbilde

4.  Du vil så få spørsmål om du vil kjøre eller lagre en fil. Velg «kjør» for å installere «Plugin-modulen.»
Skjermbilde

5.  Klikk så på «Allow» / «Aksepter» for å gå videre.
Skjermbilde

Får du problem med å installere plugin-modulen, kan du lese mer på hjelpesida til Microsoft.

6.  Velg «Bli med i møtet».
Skjermbilde

7.  Skriv inn navnet ditt i tekstboksen og klikk på den grønne knappen for å bli med i møtet.
Skjermbilde

8.  Du skal nå delta i møtet, og venter i den virtuelle «lobbyen» til du blir tatt inn i møtet av behandleren din.
Skjermbilde

9.  Når du komme inn i møtet, sjekk at lyd og kamera er slått på.
Pass på at du ser og hører behandleren godt. Juster eventuelt lyd- og lysstyrke på PC-en din.
Skjermbilde

10.  Når videokonsultasjonen er over, trykk på den røde knappen for å avslutte.
Skjermbilde

1.  Start Skype for Business, dersom den ikke allerede er startet.
Skjermbilde

2.  Åpne e-postinnkallingen du har fått tilsendt.

3.  Klikk på «Bli med i Skype-møte» i e-postinnkallingen.
Skjermbilde

4.  Du får nå spørsmål om å gi tilgang til lyd og bilde. Aksepter denne tilgangen ved å klikke OK.
Skjermbilde

5.  Du skal nå delta i møtet, og venter i den virtuelle «lobbyen» til du blir tatt inn i møtet av behandleren din.
Skjermbilde

6.  Nå du kommer inn i møtet, sjekk at lyd og kamera er slått på.
Skjermbilde

7.  Når konsultasjonen er over, trykk på den røde knappen for å avslutte videokonsultasjonen.
Skjermbilde 

Dersom du allerede har lastet ned Skype for Business applikasjonen til din mobiltelefon eller nettbrett, kan du gå rett til seksjon 2: «Steg-for-steg guide for påkobling til videokonsultasjon ved bruk av mobiltelefon / nettbrett»

1: Steg-for-steg guide for nedlasting av Skype for Business til mobiltelefon / nettbrett

1.  Gå inn på App Store / Google Play på telefonen din. 
Skjermbilde

2.  Søk etter, og last ned applikasjonen Skype for Business.
Skjermbilde

2: Steg-for-steg guide for påkobling til videokonsultasjon ved bruk av mobiltelefon / nettbrett

1.  Åpne e-postinnkallingen du har fått tilsendt til videokonsultasjon og klikk på «Bli med i Skype-møte»

Dersom du bruker iPhone kan du bli spurt om å åpne siden i «Business». Klikk «Åpne». 
Skjermbilde

2.  Nå er du inne i Skype for Business applikasjonen. Nå kan du enten: 

a. Logge på med brukernavn og passord
eller
b. Bli med som gjest.

Dersom du blir med som gjest, trenger du bare å skrive navnet ditt.
Skjermbilde

3.  Nå er du logget på applikasjonen Skype for Business. Vent til behandleren din er klar. Når du blir sluppet inn, vil du kunne se behandleren din. 

4. Når det er tid for å avslutte videokonsultasjonen klikker du på den røde knappen. 
Skjermbilde

5.  Deretter klikker du på «Avslutt møtet». 

6.  Du vil få beskjed om at du nå forlater møtet. Klikk OK.
Skjermbilde

Håndtering av eventuelle problem
​Problem​Løsning
​Det har skjedd en forverrelse av din helse som gjør at du er usikker på om videosamtale er riktig​Du må ta kontakt med de som sendte innkallingen så snart som mulig, se kontaktinformasjon i innkallingen på e-post.
Behandler er forsinket
​Forsinkelser kan oppstå på samme måte som på den vanlige poliklinikken. Dersom du ikke kan vente, ta kontakt med de som sendte innkallingen og gi beskjed, se kontaktinformasjon i innkallingen du fikk på e-post.
​Du er forsinket​Ta kontakt med de som sendte innkallingen og gi beskjed, se kontaktinformasjon i innkallingen du fikk på e-post. Du kan risikere at konsultasjonen må utsettes.
​Du finner ikke en egnet plass å sitte i fred​Ring sekretariatet, se kontaktinformasjon i innkallinga på e-post. Hvis du ikke finner en egnet plass for videokonsultasjon, men kan finne en egnet plass for telefonkonsultasjon, må behandler vurdere om det er godt nok eller om du må få en ny time.
Du klarer ikke koble deg på møtet​​Sjekk manualen/bruksanvisningen som er vedlagt e-posten ved møteinnkallingen. Det kan hjelpe å re-starte PC-en og koble seg opp på nytt dersom du har tekniske problem. Dersom dette ikke fungerer, ring kundesenteret i Helse Vest IKT, tlf: 55 97 65 51. Dersom du ikke dukker opp i det virtuelle møterommet til avtalt tid kan det hende at behandler ringer deg på telefonen.
​Bildet forsvinner, men lyden virker​Ring kundesenteret i Helse Vest IKT, tlf: 55 97 65 51. Dersom problemet varer ved kontakter behandleren din deg, og dere blir enige om hva dere skal gjøre.
​Lyden forsvinner, men du kan se bildet
​Ring kundesenteret i Helse Vest IKT, tlf: 55 97 65 51. Dersom problemet varer ved kontakter behandleren din deg, og dere blir enige om hva dere skal gjøre.
​Hele samtalen brytes underveis​Ring kundesenteret i Helse Vest IKT, tlf: 55 97 65 51. Dersom problemet varer ved kontakter behandleren din deg, og dere blir enige om hva dere skal gjøre.
​Noen kommer inn i rommet​Gi beskjed til behandleren at du ikke lenger er alene slik at samtalen blir sett på pause. Dersom mulig, sørg for at du igjen får rommet for deg selv.
​Annen uventet 
hendelse
​Hendelser som gjør at informasjon om deg og helsen din kan bli fanget opp av andre, eller som gjør at samtalen ikke kan gjennomføres, medfører at vi tar pause eller avslutter videokonsultasjonen. Dersom det er formålstjenlig kan dere gå over til telefon for å diskutere kva dere skal gjøre videre.
Sist oppdatert 07.09.2020