Personvernombud ved JDPS

Personvernombudet informerer og gir råd til virksomheten og ansatte om hvilke forpliktelser og rettigheter de har etter personvernregelverket.

​I tillegg til å gi råd og informasjon, skal personvernombudet blant annet:
Kontrollere virksomheten sin etterlevelse av personvernregelverket

 • Gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser
 • Samarbeide med, og være kontaktpunkt for Datatilsynet
 • Håndtere forespørsler fra, og bistå personer som er registrert i virksomheten
 • Bidra til å sikre at virksomheten alltid har oversikt over behandlingen av personopplysninger

Etter avtale mellom de private ideelle stiftelsene i Helse Vest, fungerer rollen som personvernombud felles for følgende virksomheter:

 • Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS)
 • Betanien sykehus
 • Solli DPS
 • Voss DPS
 • NKS Jæren DPS
 • Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS (HSR)
 • Haraldsplass Diakonal Stiftelse

Personvernombudet er organisatorisk tilknyttet HR-avdelingen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. 

Personvernombudet opptrer som en uavhengig rådgiver og kan ikke instrueres av ledelsen eller andre iht. utføring av sine oppgaver.

Det er alltid virksomheten som er ansvarlig for å sikre at personopplysninger som behandles i virksomheten behandles innenfor rammene av gjeldende lover og regler.

Personvernombud Øivind Armando Reinertsen:

Ikke send sensitive eller fortrolige opplysninger per e-post eller via sosiale medier.

Ansatte i virksomhetene anmodes om å bruke e-postadresse fra arbeidsgiver i kontakt med personvernombudet, ikke privat e-post.

Postadresse

Haraldsplass Diakonale Sykehus
HR-avdeling v/Personvernombudet
Postboks 6165 - 5892 Bergen

Sist oppdatert 26.09.2019