JDPS hovedinngang

Psykosepoliklinikk

Psykosepoliklinikk ved Jæren DPS tilbyr spesialisthelsetjenester til voksne personer med psykoseproblematikk. Opptaksområdet er Klepp, Time, Hå og Gjesdal kommune. Til sammen utgjør dette i overkant av 65.000 innbyggere.

I psykosepoliklinikken er det følgende koordinatorer for pakkeforløp:

 • Inger Aareskjold Salte 51 77 68 04 / 917 05 087
 • Jorunn Reiestad 51 77 68 22 / 416 76 728
 • Thomas Wiik 51 77 68 22 / 908 79 175

Mer informasjon om psykosepoliklinikken  

Mennesker med symptomer svarende til psykose, der utredning og tidlig innsats er av stor betydning for å forkorte varighet av ubehandlet psykose. Mennesker med akutte eller langvarige psykoselidelser som er ferdig utredet og som har vært gjennom første behandlingsfase, men som likevel har en betydelig funksjonsnedsettelse og derfor trenger kombinert oppfølging av psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Ved utskriving fra sengepost Kløver 2 vurderer behandlergruppen fortløpende hvem som er i behov for poliklinisk oppfølging, og vurderer dette i henhold til behandlerkapasitet.

Vi tar imot henvisninger fra spesialisthelsetjenesten og fra fastlege i våre opptakskommuner. Skriftlig tilbakemelding med redegjøring til henvisende instans ved avslag. Mange av våre pasienter er i behov for og får oppfølging over lang tid. Det legges stor vekt på stabilitet og kontinuitet i relasjon mellom behandler og pasient da dette er av stor betydning for forløp og tilfriskning.

Behandlergruppen i psykosepoliklinikken er tverrfaglig sammensatt og behandlere deler sin tid mellom poliklinikk og sengepost. Den tverrfaglige tilnærmingen og det tette samarbeidet med sengepost er en strategi for å nå viktige behandlings- og rehabiliteringsmål for hver enkelt pasient. Ofte handler slike mål om systematisk å bygge opp et redusert funksjonsnivå, hvordan legge til rette for et mest mulig selvstendig liv, og redusere eller mestre symptomer på psykisk sykdom.

 • En bedringsorientert tilnærming iht gjeldene veileder for psykoselidelser.
 • Samtaleterapi med utgangspunkt i både kognitiv atferdsterapi og psykodynamisk terapi.
 • Samme behandler følger pasienten før, under og etter innleggelse.
 • Gruppeterapi der polikliniske pasienter deltar sammen med inneliggende pasienter i sengepost. Tilbudene omfatter pr i dag problemløsningsgruppe, treningsgruppe, psykoedukativgruppe, golfgruppe, kunst og uttrykksterapigruppe, nyhetsgruppe og formingsgruppe.
 • Kunnskapsbasert familiesamarbeid ved psykose (tilbud om enfamilie- og flerfamiliegruppe) og åpen dialog i nettverksmøter.
 • Samarbeidsmøter og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og fastlegen for å sikre koordinering av rett tjeneste til rett tid for den enkelte pasient.
 • Undervisning og veiledning for kommunens psykiatritjeneste relatert til problemstillinger som aktualiseres hos pasienter i etterkant av utskrivelse fra sengepost.
 • Optimalisering av medikamentell behandling.Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 14:30
 • Tirsdag 08:00 - 14:30
 • Onsdag 08:00 - 14:30
 • Torsdag 08:00 - 14:30
 • Fredag 08:00 - 14:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Psykosepoliklinikk Austbøvegen 16 4340 Bryne

Slik finner du fram

Oppmøtested

Hovedinngangen ved Jæren DPS. Ta til høyre ved resepsjonen, gå opp trappen til andre etasje og ta til høyre igjen. Da finner du en sofakrok etter noen få meter inn i korridoren.  


Adresse

Flyfoto av en stor bygning

Jæren DPS

Austbøvegen 16

4340 Bryne

Praktisk informasjon

Laboratoriet betjener hovedsakelig inneliggende pasienter, men tar også imot pasienter fra våre poliklinikker for prøvetaking. Det er en nær sammenheng mellom fysisk og psykisk helse. Blodprøver inngår som rutine i en grundig utredning ved innleggelse, og som oppfølging av medisinering og fysisk helse.
 
Åpningstid: mandag til fredag, kl. 08.00 - 11.00