Regler for bruk av sosiale medier

Erfaringsrådet behandlet i sitt møte 5. mars 2014 følgende regler og anbefalinger for bruk av blogg/sosiale medier mens man er i behandling ved Jæren DPS

Tegnet bilde av ikoner for ulike sosiale media
Sosial kontakt med andre er viktig, også når man mottar behandling ved Jæren DPS. Slik kontakt kan for eksempel være ansikt til ansikt, eller via sosiale media.

I løpet av behandlingen vil man bli kjent med behandlere og annet personal ved senteret, og med medmennesker som behandles her. Vårt utgangspunkt for behandlingen du mottar, er at du ønsker den skal ivareta din integritet og ditt personvern. Du er medansvarlig for å ivareta andre sitt behov for det samme. Å motta behandling ved senteret forutsetter derfor utøvelsen av dette. JDPS har følgende anbefalinger og regler vedrørende sosial samhandling og publisering av informasjon:    

Vi anbefaler for din egen del at du er varsom med å spre opplysninger om deg selv og din behandling, utover det å opplyse din nære familie. Spesielt gjelder dette dersom man gjør dette digitalt da man fort har liten kontroll med hvem som etter hvert vet hva om deg. En opplysning på nett er tilnærmet umulig å kontrollere. Be gjerne de ansatte om hjelp hvis du er i tvil hva som er lurt eller ikke.    

Vi aksepterer ikke at du omtaler andre pasienter ved senteret slik at de kan identifiseres og at detaljer rundt deres behandling gjøres kjent for utenforstående.

Vi aksepterer ikke at du omtaler våre ansatte i sosiale media, i blogger eller på annen måte offentliggjør informasjon om dem slik at de kan identifiseres, med mindre at publiseringen er godkjent av din behandler. Ønsker du å klage på behandlingen er det egne ordninger for dette, f.eks. Kontrollkommisjonen, Pasientombudet eller Fylkeslegen.  

Sist oppdatert 19.07.2018