Pasientkurs

Introduksjonsseminar

Introduksjonsseminaret går over to dager og er gruppebasert. Det har til hensikt å presentere poliklinikkens ulike behandlingsformer slik at du selv kan være med å velge hvilke behandlingstilbud som passer for deg.

Tid og sted

Når

Det arrangeres fire introduksjonsseminar for pasienter som henvises til poliklinikken ved Jæren DPS pr. år. Introduksjonsseminaret går over to dager, fra kl. 12.00-15.00 hver dag.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

For å delta må du være henvist til poliklinikken av fastlegen.

Innholdet i introduksjonsseminaret er tre-delt:

  • Foredrag om psykisk helse
  • Informasjon om ulike behandlingsalternativ
  • Smågrupper. I gruppene får du ytterligere informasjon om behandlingsalternativene og har mulighet til å stille spørsmål om det du lurer på. 

I forbindelse med introduksjonsseminaret får hver deltaker 1-3 samtaler med lege eller psykolog i poliklinikken for å kartlegge problemene nærmere og gi veiledning om videre behandling.

For hver seminardag betales vanlig egenandel. Har du frikort, er seminaret gratis.

Etter kurset tas det beslutning om:

  • Behov for utvidet utredning
  • Behov/ikke behov for behandling
  • Oppfølging av annen instans

Kontakt

Relevante behandlinger