Samarbeid med Helse Stavanger

Jæren DPS og Helse Stavanger har en samarbeidsavtale som beskriver samarbeidet generelt, samt samarbeidet med de enkelte behandlingsenhetene i Helse Stavanger. De ulike sidene i samarbeidet er beskrevet i avtaleteksten.

Det er også signert en avtale om utdanning av LIS-leger (Leger i spesialisering) mellom Jæren DPS og Helse Stavanger. Avtalen er tilgjengelig nedenfor:

Avtale mellom Jæren DPS og Helse Stavanger om LIS-utdanning (PDF, 800KB)

Sist oppdatert 07.09.2020