Vernetjenesten

Vernetjenesten er arbeidstakernes tillitsvalgte i spørsmål som angår arbeidsmiljøet. En av arbeidsmiljølovens hovedmålsettinger er å sikre at arbeidstakerne selv skal delta i og ha innflytelse på utformingen av sitt eget arbeidsmiljø. Grunnlaget for økt arbeidstakerinnflytelse søkes oppnådd gjennom det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten.

Etter loven skal det i utgangspunktet være verneombud i alle virksomheter.
I virksomheter med flere enn ett verneombud skal det velges et hovedverneombud som skal samordne verneombudenes virksomhet.

Verneombudet skal medvirke i planleggingen og gjennomføringen av alle tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor sitt verneområde, og har både en rådgivnings-, tilsyns- og varslingsfunksjon.

Hovedverneombud Einar Steen Jakobsen
Telefon: 51 77 69 44

Send e-post


Sist oppdatert 24.08.2020