Informasjon for ansatte ved Jæren DPS

For ansatte og nyansatte

Her finner du viktig informasjon for deg som snart skal begynne i en stilling ved  Jæren DPS eller som allerede arbeider her. Ytterligere informasjon for nyansatte finner du på JDPS sitt intranett.

Før du begynner å jobbe hos oss må du:


  • Fylle ut «Helseskjema».
    Det er viktig at du leser gjennom skjemaet og ser om noen av punktene er aktuelle for deg. Utfylt skjema og vedlegg 1 sender du til post@jdps.no. 
    Helseskjema ved ansettelse og gjeninntredning av stilling
  • Sjekke om stillingen krever politiattest
    Der hvor stillingen stiller krav krav om politiattest må denne sendes til post@jdps.no. Attesten må ikke være eldre enn 3 måneder ved tiltredelse, og den må fremlegges før du begynner i stillingen.
 
Vi anbefaler også at du kjenner til vårt arbeidsreglement og retningslinjer for bierverv. 
 

Reiseregningportal for ansatte

For å kunne utbetale lønn er det påkrevd at den ansatte selv rett etter ansettelse registrerer eget lønnskontonummer i turnusprogrammet "MinGat". Uten lønnskonto kan ikke lønn utbetales. Du har tilgang til MinGat  fra alle JDPS sine datamaskiner. 

Er du nyansatt og ikke har fått lønn, sjekk da om dette kan være årsaken. Din leder eller administrasjonsavdelingen kan hjelpe deg. 

Dersom du ønsker tilgang til MinGat utenfor JDPS er det mulig via app på mobil enhet, eller via PC og nettleser. Se også mer informasjon nedenfor om "Tilgang til turnusprogrammet MinGat hjemmefra".

Dersom du ønsker tilgang til MinGat utenfor JDPS er det mulig via app på mobil enhet, eller via PC og nettleser.
 
Slik kommer du i gang via appen GatGo
For å ta i bruk appen GatGo må du først opprette en forbindelse mellom MinGat og den mobile enheten du skal ha appen på (dvs. mobil eller nettbrett). Dette kan kun gjøres fra en jobb-PC, altså en PC eid av JDPS eller Helse Vest. 
 
Hele veiledningen om bruk av GatGo kan du lese her:

Slik kommer du i gang med MinGat på PC

MinGat bruker nå 2-faktor fra Microsoft. Denne må settes opp på en jobb-PC før en kan få tilgang til MinGat hjemmefra. Når dette er på plass kan du bruke lenken under.

 

Jæren DPS har trådløst nett levert av Helse Vest IKT. Nettet er gratis og er beregnet for ansatte, pasienter og besøkende. Det meste av bygningsmassen er dekket av nettet.  

Nettverksnavngjest.ihelse.net

Ansatte kan registrere sin mobile enhet via en jobb-PC. Link til registreringsskjema finner du på JDPS sitt intranett (side for IT-hjelp). For å registrere enheten må man vite enhetens MAC-adresse. Registrering gir permanent tilgang så lenge man har den aktuelle mobile enheten. 

Bytter man enhet må man registrere seg på ny. 

Dersom du har ansatt-PC og har problem med å koble deg til nettet "Eduroam" på Universiteter og andre utdanningsinstitusjoner vil du finne nyttig hjelpeinformasjon her: 

Jæren DPS har avtale med Stamina Helse.

Bedriftshelsetjenesten arbeider forebyggende og skal trekkes inn i oppfølgingsarbeidet ved sykefravær og der ansatte står i fare for å bli sykemeldt. Arbeidstaker som hovedsakelig utfører arbeid om natten, gis tilbud om helsekontroll ved bedriftshelsetjenesten før tiltredelse og deretter med jevne mellomrom (Arbeidsmiljøloven § 10 - 11).

Når man slutter ved Jæren DPS kan man fortsette sin personalforsikring ved å ta kontakt med DNB. Bruk i så fall skjemaet under, senest innen 6 måneder etter arbeisforholdets slutt. 

Sist oppdatert 24.08.2020