VIVAT-kurs

Kurset ”Førstehjelp ved selvmordsfare” er utviklet av LivingWorks i Canada og formidles av Vivat selvmordsforebygging, som er et av flere oppfølgingstiltak knyttet til Handlingsplan mot selvmord, og er forankret i Helsedirektoratet. Kurset undervises av registrerte kursledere, som er lokale fagpersoner.

Logo Vivat

Førstehjelp ved selvmordsfare gir et verktøy for hvordan vi kan se og møte mennesker som tenker på selvmord. I løpet av kurset bevisstgjøres holdninger til selvmord, vi gjennomgår kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare. På kurset lærer man å:

 • fange opp mennesker som har det vanskelig og kan være i selvmordsfare
 • stille direkte spørsmål om selvmordstanker
 • hjelpe personen i selvmordsfare å snakke om det som er vanskelig
 • arbeide med usikkerhet om å leve eller dø
 • lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv
 • bruke hjelperessurser i lokalsamfunnet
Mer informasjon om kurset og om Vivat
En må ha deltatt på hele kurset for å få det godkjent.
Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer ett til to kurs hvert år. Se under "Arrangementer" for informasjon om neste kurs.

Kursavgiften er kr 1500 for deltakere utenfor Jæren DPS.

Alle som i sitt arbeid og fritid kan komme i kontakt med selvmordsnære personer, både i spesialisthelsetjenesten, 1. linjetjenesten og ellers andre yrker som f. eks.; allmennpraktiserende leger, kommunehelsetjenesten, videregående-/ungdomsskoler, skolehelsetjenesten, PP-tjenesten, menigheter, politiet, bedriftshelsetjeneste, diverse bedrifter etc.

Kurset er godkjent av følgende fagforeninger:
 • Den norske legeforening: Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer).
 • Fagforbundet: Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)
 • Norsk Ergoterapeutforbund: Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (12 timer)
 • Norsk Psykologforening: Vedlikeholdskurs (16 timer)
 • Norsk Sykepleierforbund: Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie (14 timer)

Einar Steen Jakobsen
Koordinator
Telefon: 51 77 69 44 / 51 77 69 00
einar.steen.jakobsen@jdps.no

Sist oppdatert 21.07.2020