Notater og presentasjoner fra tidligere hel- og halvdagsseminarer

Seminarnotater

I etterkant av seminarene legger vi ut notatene fra forelesningene. Unntakene er i de tilfeller hvor vi ikke har rett til publisering.

Er det noen seminarnotater du savner? Send oss en e-post og spør etter dem. Kanskje har vi glemt å legge dem ut.

De 50 siste forelesningsnotatene

(År-Mnd-dag Foredragsholder Tittel)


Sist oppdatert 29.09.2020