Kjernejournal

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.  Kjernejournal erstatter ikke journaler du har hos fastlege eller på sykehus, men utgjør et viktig supplement, særlig i akuttsituasjoner hvor det haster å finne informasjon om helsetilstanden din.

Hvorfor kjernejournal?

I dag bruker helsepersonell ofte tid på å lete etter oppdaterte opplysninger om pasientens helse før behandlingen kan starte. Når det haster, kan dette få alvorlige følger for deg.

Rask tilgang til viktige opplysninger

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling. Legges du inn på et sykehus eller DPS hvor du ikke har vært før, vil helsepersonell raskt kunne slå opp i din kjernejournal å finne viktige helseopplysninger. Det kan redde liv.​
 
Den 1. mars 2015 fikk alle innbyggere på Vestlandet tilgang til sin kjernejournal via helsenorge.no. Helsepersonell vil få tilgang til kjernejournal fra april 2015.
 
Les mer på helsenorge.no

Sist oppdatert 13.12.2022