Nettverksmøter Åpen Dialog

Nettverksmøtet er en behandlingsform som inkluderer viktige personer i pasientens familie og sosiale nettverk i behandlingen. Nettverksmøtet åpner for at alle av pasientens nærpersoner kan delta og blir en form for utvidet familie- og pårørendearbeid. Metoden har sterk grad av brukerstyring, bl.a. ved at pasienten selv velger ut hvem som skal delta i møtet og hvilke tema en ønsker dialog om.

Personer som sitter rundt et bord
Eksempel på nettverksmøte

Målet med å avholde nettverksmøter når pasienter er under behandling er å:

  • bevare og styrke pasientens relasjoner i sitt sosiale nettverk
  • styrke pasientens tilknytning ved å skape gjensidig forståelse for hverandres livssituasjon
  • bidra til å mestre en vanskelig livssituasjon

Teamet av nettverksmøteledere ved Jæren DPS består av fagpersoner fordelt på enhetene K1, K2, K3, Akutteamet, Poliklinikken, og Mestrings-poliklinikken (psykosepoliklinikk). Samtlige har spesialisert kompetanse i Åpen dialog.

er et åpent møtested for nettverksmøteledere og andre interesserte.  Møtet finner sted siste torsdagen i måneden på møterom i poliklinikken, kl. 13.00 – 14.30.

Møtet benyttes til informasjons-utveksling, undervisning, veiledning og drøfting av problemstillinger innen dialogisk praksis (nettverksmøter o.a.).  Agendaen settes i hvert enkelt møte.

I tillegg til nettverksmøteledere ved JDPS og i kommuner, ønsker vi andre fagpersoner i  ulike instanser velkommen.  Dette kan være fagpersoner som har behov for generell info om åpen dialog, få demo av nettverksmøte o.a.  En kan også legge fram problemstillinger og anonyme case i hensikt å  drøfte om nettverksmøte vil være et aktuelt tiltak for pasienter en jobber med. Det er nyttig at disse er informerte om nettverkstiltakene - og ikke minst vil de være viktige for fagpersonellet i dialogen som finner sted. 

Elisabeth Bendiksen; elisabeth.bendiksen@jdps.no​

Sist oppdatert 11.11.2021