Egen pasientjournal på nett

Alle som er pasientar ved eitt av sjukehusa i Helse Vest (dette gjeld også pasientar ved dei private ideelle sjukehusa) kan logge seg inn på helsenorge.no og digitalt få tilgang til å:

  • logge inn og sjå oversikt over timane dine
  • sende melding til sjukehuset om du har spørsmål om timen, ønskjer å endre time eller vil avslutte behandlinga
  • legge timen i din eigen elektroniske kalender
  • sjå store delar av journalnotata dine og innsynsloggen din - altså hvem som har åpnet journalen din.
    Minner om at det er flere enn bare behandlende lege som gjør oppslag i pasienters journal. Grunnen kan også være vedlikehold av journaler, feilretting, endring av timer, registrering av prøvesvar og en rekke andre grunner.

Logg inn på helsenorge.no (Vestlandspasienten)

Send elektronisk melding

I tillegg til å sjå timen din, kan du også bekrefte at du kjem til timen, og du kan sende ei elektronisk melding til sjukehuset om du har spørsmål om timen, ønskjer å endre time eller vil avslutte behandlinga. Alle vil få svar i løpet av to arbeidsdagar. Nokre få avdelingar har ikkje tatt i bruk meldingsfunksjonen enno. Høyrer du til desse avdelingane, kan du ta kontakt med sjukehuset på telefon.

Løysinga vil bli utvida etter kvart og det vil heile veien bli lagt til fleire tenester.

Fortsatt brev i posten

Denne sida vil ikkje enno erstatte innkallingsbrevet som du får i posten, og vi oppmodar deg til å lese dette. Dersom du ikkje kan møte, ta kontakt med ein gong. Du må rekne lengre ventetid om du flyttar timeavtalen din.

Innsyn for pårørande

Har du barn under 12 år som bur på same folkeregistrerte adresse som deg, kan du no få innsyn i timane deira. Du logger deg på via vestlandspasienten.no på vanleg måte, og øvst oppe finn du ein nedtrekksmeny kor du kan velje namnet til barnet ditt. Klikk på namnet og du vil få opp timeavtalene til barnet.

Feil, retting og sletting i journal

Pasientjournalen din består av mange ulike typer dokumenter. Noen av disse er scannet inn manuelt. Det betyr at vi aldri vil kunne sikre oss helt mot at det skjer feil. Av personvernhensyn må du selv melde fra om at det er feil i din journal.

Hvis du oppdager dokumenter som tilhører andre i din journal, må du straks ta kontakt med oss på telefon 51776900, slik at feilen kan rettes opp så raskt som mulig.

Les også mer om feil, retting og sletting i journal på helsenorge.no.
Sist oppdatert 21.07.2020