Benytt JDPS hovedinngang

ACT - team

ACT er et oppsøkende behandlingstilbud for mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.   Vi arbeider ut fra en målsetning om at den enkelte skal oppleve mestring og mening i hverdagen, samt ha større kontroll over eget liv.

Teamet er tverrfaglig sammensatt, har en teambasert tilnærming og leverer både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. ACT team er et samarbeid mellom Jæren DPS og kommunene Klepp, Time, Hå og Gjesdal.

g_341d303e_e0bc_4800_a146_3c4c1cdd14e5


Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Oppmøte 2.etasje til høyre i gangen

Adresse

Flyfoto av en stor bygning

Jæren DPS

Austbøvegen 16

4340 Bryne

Praktisk informasjon

Laboratoriet betjener hovedsakelig inneliggende pasienter, men tar også imot pasienter fra våre poliklinikker for prøvetaking. Det er en nær sammenheng mellom fysisk og psykisk helse. Blodprøver inngår som rutine i en grundig utredning ved innleggelse, og som oppfølging av medisinering og fysisk helse.
 
Åpningstid: mandag til fredag, kl. 08.00 - 11.00