Åpenhetsloven

Jæren DPS er underlagt åpenhetsloven. Dette er et kontinuerlig arbeid og oppdateringer legges inn på denne siden.

Forankring:

Virksomheten har gjennom styrevedtak ST39/2022, den 28. september 2022, forankret ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer. Jæren DPS skal arbeide for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Rutiner:

Jæren DPS har etablert rutiner for å gjennomføre regelmessige aktsomhetsvurderinger i forhold til faktisk og potensiell påvirkning og negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Kartlegging og vurdering:

Virksomheten har fokus på og arbeider kontinuerlig  i forhold til kartlegging og vurderinger av leverandører og samarbeidspartnere etter en risikobasert tilnærming.  

Redegjørelse av aktsomhetsvurderingene og resultatet og effekt av tiltak:

Resultatene av kartleggingen for 2023 vurderingene og eventuelle tiltak og effekten av disse vil offentliggjøres i en redegjørelse som publiseres her på nettsidene innen 30.06.2024 «jdps.no/Sider/åpenhetsloven.aspx»

 

Kontaktopplysninger:

​Henvendelser som omhandler åpenhetsloven merkes med "Åpenhetsloven" i emnefeltet og sendes til post@jdps.no

 

Redegjørelse JDPS 2024 - signert.pdf

Sist oppdatert 10.06.2024