Lærings- og mestringsarbeid ved JDPS

LM

Vår målgruppe er personer med moderate psykiske lidelser, for personer med smerteproblematikk, kroniske lidelser, pårørende og personer som av ulike årsaker ikke mestrer livet helt som de kunne ønske. For disse personene er kunnskap og mestringsstrategier knyttet til helseutfordringene viktig.  I tillegg tilbyr vi undervisning til fagpersoner innenfor ulike tema. Ta kontakt og hør om vi har et tilbud som kan passe for deg.

Bilde av hånd og penn
Ved Forsknings- og undervisningsenheten (FoU) har vi erfaringskonsulenter med utdanning innen helse og undervisning, i tillegg til sin erfaring som pårørende eller pasient i psykiatrien med langvarige helseutfordringer. Vi samarbeider med fagfolk og brukere om å utvikle tilpasset opplæring av pasienter, pårørende og helsepersonell. Helsepersonell har fagkompetanse, mens brukere og pårørende har viktig kunnskap om hvordan det er å mestre sykdommen i hverdagen.

Lærings- og mestringstilbud bygger på tankegangen om at mennesker som har erfaring med helseutfordringer sitter inne med kunnskap som er nyttig for andre som kommer i liknende situasjon. Hos oss samarbeider derfor fagfolk og personer med erfaring likeverdig om planlegging, gjennomføring og evaluering av tilbudet. 

Vår målsetting er at LM-tilbud bidrar til at den enkelte:  

 • lærer å leve med de utfordringene lidelsen har påført en på en bedre måte.
 • opplever mestring og et fullverdig liv til tross for belastninger.

 • Lærings- og mestringskurs 
  Et kurs for deg som strever med langvarige eller tilbakevendende psykiske plager, smerter eller er pårørende.   
 • Åpne forelesninger
  Forelesninger om psykisk helse. Gratis tilbud til alle.
  Sted: Torsdager fra kl. 19-20 på kjøpesenteret M44, i personalkantina ved senterkontoret.
 • Selvhjelpsgrupper
  Selvhjelp er for alle som har et problem de ønsker å gjøre noe med. Våre ansatte kan medvirke til igangsetting av selvhjelpsgrupper for pasienter og pårørende. 
 • Læring og mestring «på hjul»
  Temaoppdrag på bestilling rettet mot fagpersoner, pasienter og pårørende. Formidlerne er ansatte i Forsknings- og undervisningsenheten, og samarbeidspartnere.
  NB: Begrenset kapasitet høsten 2019.

 • Hvordan møte pårørende på en god måte
 • Nøkler til bedring
 • Hva er recovery?
 • Å leve med kronisk sykdom
 • Verktøy til selvhjelp

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon, om du har forslag til tema eller har spørsmål.  Vi holder til i undervisningsbygget ved poliklinikken. 

LM-plakat
Lærings- og mestringskurs høst 2019

Nasjonal oversikt; tilbud for pårørende innen psykisk helse og rus

Kontakt:

Jæren DPS avdeling Fou
Telefon: 51 77 69 00

post@jdps.no
Sist oppdatert 26.05.2023