Treningskontaktkurs

Det arrangeres ett til to treningskontaktkurs pr. år.  Disse kursene annonseres på kommunene sine websider og Jæren DPS sin Facebookside. Alle treningskontakter i Time, Hå, Klepp, Gjesdal og Stavanger kommune gjennomfører et helgekurs som kvalifiserer vedkommende til å bli treningskontakt.

Fysisk aktivitet

Høsten 2006 startet Jæren DPS, sammen med kommunene Hå, Time, Klepp og Gjesdal, Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune, opp arbeidet med rekruttering og skolering av treningskontakter. De første treningskontaktene fikk oppdrag våren 2007. Siden høsten 2019 har ansvar for arrangering av treningskontaktkursene blir overført til kommunene.

Hva er en treningskontakt?

​Forskning viser gunstige effekter av fysisk aktivitet både for psykisk og fysisk helse. For mennesker med psykiske lidelser eller rusproblemer kan regelmessig fysisk aktivitet føre til en økt livskvalitet som det ellers ville vært vanskelig å oppnå. 

Det kan være vanskelig for de fleste å motivere seg for trening, og enda vanskeligere hvis en allerede sliter med psykiske vansker eller rusproblemer. Å ha noen som møter opp for å trene i sammen - og som en har tillit til, kan utgjøre forskjellen på om en klarer å komme seg ut eller ikke. En treningskontakt er den personen som møter opp om som en kan stole på! 

En treningskontakt kan dermed defineres slik:
Treningskontakter er ressurspersoner i lokalmiljøet som har gjennomført kursprogrammet ”Kurs for Treningskontakter”. Treningskontaktene skal bidra til økt deltakelse i fysisk aktivitet og friluftsliv på ulike treningsarenaer i nærmiljøet tilpasset den enkeltes behov samt deltakelse i forskjellige idrettsarrangement. Treningskontaktene skal motivere og delta aktivt i treningene og har dette som jobb. De blir lønnet av NAV, kommunen eller bydelen de arbeider i.

Aktører
Treningskontaktkurset er et samarbeid mellom Jæren DPS og kommunene Klepp, Time, Hå, Gjesdal og Stavanger. Kurset er også støttet av Rogaland fylkeskommune.

Jeg vil bli treningskontakt!

Jeg vil bli treningskontakt!

Sist oppdatert 13.12.2022