Besøk oss på Facebook
toppmenyelementbg
toppmenyelementbg
toppmenyelementbg
N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Heimenær spesialisthelsetjeneste

Organisasjon og ledere

jdps organisasjonskart pr  20 02 18

Styret

N.K.S. Rogaland eier alle aksjene i N.K.S. Jæren distriktpsykiatriske senter AS og er selskapets generalforsamling. Generalforsamlingen er senterets øverste organ. Styret består av:
 
Funksjon Navn
Leder Asbjørn Bråten
Nestleder Mariann Kleppe
Styremedlem Henriette Kvinnsland
Styremedlem Ann Kristin Thorkelsen
Ansattes repr. Anita Ree Taraldsvik
Ansattes repr. Torill Hetland De Haas
Revisor Agnes Bore Steinnes
Varamedlem Solfrid Guddal Søyland
Varamedlem Torbjørg Stangeland
Varamedlem (ansatte) Kirsten Westlye
Varamedlem (ansatte) Steinar Apeland
Mental Helse SV, observatør Elna Matre Bakken
Mental Helse SV, observatør (vara)  
 
Margaret Jakobsen

 
Jæren DPS
Innhold
Austbøvegen 16
4340 Bryne

51 77 69 00

post@jdps.no
996 380 041
Post- og besøksadresse:
 

Telefon:

E-post:
Org nr: 
N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS