Besøk oss på Facebook
toppmenyelementbg
toppmenyelementbg
toppmenyelementbg
N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Heimenær spesialisthelsetjeneste

Søknad om oppdrag som treningskontakt/kurs

Gjelder kommunene Gjesdal, Hå, Time og Klepp

Jæren DPS arrangerer to treningskontaktkurs pr. år, - ett om våren og ett om høsten. Disse kursene annonseres i avisene og på arrangørenes hjemmesider. Ved å bruke skjemaet under kan du søke om å bli treningskontakt. 

Søknadsskjemaet videresendes til aktuelle kommune hvor du senere vil bli innkalt til intervju. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju i den kommunen de selv bor - og videre evt. få plass ved kurset.

Målet med kurset er å utdanne treningskontakter som sammen med brukeren kan skape en positiv opplevelse rundt fysisk aktivitet og friluftsliv, og kunne planlegge aktiviteter og turer ut fra den enkelte brukers behov og forutsetninger.
 
Personlige opplysninger:
Fullt navn*
Født*
Adresse*
Postnummer*
Poststed*
Mobil*
E-post*
1. Utdanning / yrke/arbeidssituasjon (legg ev. ved CV ved å laste opp fil nederst i skjemaet)*
2. Tidligere erfaring som treningskontakt, evt. støttekontakt.*
(Oppgi tidligere eller nåværende oppdragsgiver og navn på veileder. NB: Veileder kan bli kontaktet som referanseperson).
3. Hvorfor ønsker du å bli treningskontakt (hvilke motiv)*
4. Hva tror du at du kan bidra med i forbindelse med arbeid som treningskontakt? Hva forventer du å få igjen?*
5. Dine interesser / fritidsaktiviteter*
6. Har du noen ønsker med hensyn til brukergrupper?*
7. Andre opplysninger (eks. hvor lenge du kan binde deg eller om førerkort, bil, ferie o.l.)*
8. Evt. tilleggsopplysninger
Vedlegg (NB: I PDF-format, og maks 20 MB pr. vedlegg, ellers går ikke søknaden igjennom til oss!):
Vedlegg 1 - Ev. CV*
Jæren DPS
Innhold
Austbøvegen 16
4340 Bryne

51 77 69 00

post@jdps.no
996 380 041
Post- og besøksadresse:
 

Telefon:

E-post:
Org nr: 
N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS