Besøk oss på Facebook
toppmenyelementbg
toppmenyelementbg
toppmenyelementbg
N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Heimenær spesialisthelsetjeneste

Innhold

blaa-linje
 
 
blaa-linje

Har du lyst å arbeide hos oss?

Ledige stillinger ved Jæren DPS

Jæren DPS har tatt i bruk rekrutteringsløsningen Webcruiter for å håndtere utlysing av stillinger og ansettelser. Det er i denne portalen kandidater leverer søknad (elektronisk). Vitnemål og andre relevante papirer tar kandidater med til et eventuelt intervju.

Ledige stillinger blir lyst ut i Webcruiter. Dette gjelder også sommervikariater, helgestillinger og når vi har behov for å komme i kontakt med nye ekstravakter / tilkallingsvikarer. 
Søknader som blir sendt utenom Webcruiter (per epost, brev etc.) vil ikke bli behandlet.
 

LINK: Sjekk ledig stillinger ved JDPS

link: Logge på Webcruiter: Se eller registrere egen CV 

Stipendordning

Jæren DPS ønsker å rekruttere flere dyktige sykepleiere/vernepleiere. Vi har derfor etablert en ordning med rekrutteringsstipend. Sykepleier - og vernepleierstudenter kan gis stipend med kr 20000 pr. år mot arbeid hver 3. helg (sept. – aug.) og minimum 75 % stilling i 4 uker i løpet av hovedferien.  

Søkere må ha fullført første studieår. Det inngås en avtale for ett år; stipendet utbetales etter utløpet av avtaleperioden. Stipendet er trekkpliktig (skatt). Vi gjør oppmerksom på at lønn/stipend kan ha innvirkning på beregning av lån og stipend fra Lånekassen. 

Ytterligere informasjon om stipendet fås ved henvendelse til administrasjonsavdelingen. Søknad om stipend sendes til NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS, Austbøvegen 16, 4340 Bryne. Legg ved CV og bekreftelse på at du er student.  
Jæren DPS
Innhold
Austbøvegen 16
4340 Bryne

51 77 69 00

post@jdps.no
996 380 041
Post- og besøksadresse:
 

Telefon:

E-post:
Org nr: 
N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS