Besøk oss på Facebook
toppmenyelementbg
toppmenyelementbg
toppmenyelementbg
N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Heimenær spesialisthelsetjeneste

Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Videreutdanningen i psykisk helsearbeid er rettet spesielt mot helse- og sosialarbeidere som arbeider med mennesker med ulike former for psykiske problemer og/eller lidelser. Studentene skal utvikle kunnskap og ferdigheter til å yte profesjonell og tverrfaglig hjelp og omsorg til mennesker med psykiske lidelser. Studentene skal gjøres i stand til å ta i bruk pasientens eller klientens iboende ressurser. Målet er å bedre menneskers psykiske helse på individ-, familie-, nettverks- og samfunnsnivå. Studiet fokuserer på verdier og relasjoner i profesjonell praksis, teoretisk kunnskap og brukerorientering.
 

Opptakskrav til 2-årig deltids videreutdanning i psykisk helsearbeid

Det kreves minst tre års høgskoleutdanning innenfor helse- og sosialfagene. Andre med tilsvarende bakgrunn kan også søke utdanningen. Minimumskravet til praksis etter endt grunnutdanning er ett års praksis i direkte pasient- eller klientarbeid. Dette tilsvarer en 100 % stilling i et eller flere år eller en 50 % stilling i to eller flere år.

I de to årene utdanningen pågår må studenten stå i et arbeidsforhold hvor hun eller han arbeider minimum 50 % i direkte pasient- eller klientarbeid. Dette kliniske arbeidet skal være i forhold til mennesker med psykiske problemer eller lidelser.

Søkere må ha ansettelsesforhold hos en av følgende arbeidsgivere: Jæren DPS, Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssykehus, Jæren Øyeblikkelig Hjelp eller følgende kommuner; Hå, Time og Eigersund.
 
Studiet tilbyr 39 studieplasser som fordeler seg slik:
                       
 • Jæren DPS -11 studieplasser
 • Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssykehus:
  • Klinikk psykisk helsevern voksne - 10 studieplasser
  • Klinikk psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige - 5 studieplasser
 • Jæren Øyeblikkelig Hjelp - 2 studieplasser
 • Hå kommune - 5 studieplasser
 • Time kommune - 4 studieplasser
 • Eigersund kommune - 2 studieplasser 
Søknadsfrist 15. april 2017
 
Spørsmål om opptak kan rettes til:
 
Brit Lyngner                                             
Telefon: 22 45 19 81                                     
E-post: brit.lyngner@vid.no                                    

Ella Flatland
Telefon: 22 45 19 26
E-post: ella.flatland@vid.no
 
Lover og regler
Lov- og regelverk for studier (https://www.vid.no/studier/lov-og-regelverk-for-studier/)

Organisering av studiet
 • Deltid over 2 år
 • Samlingsuker høst 2017: 38 og 45
 • Samlingsuker vår 2018: 3 og 12
Studieleder:
Lisbeth Borge
Telefon: 22 45 18 34
Epost: lisbeth.borge@vid.no
 
Pensumliste
https://www.vid.no/site/assets/files/3299/psykisk-helsearbeid-pensum-2015-2016-vid.pdf
 
Fagplan
https://www.vid.no/studiehandbok/site/assets/files/4870/vups-fagplan-2014.pdf
 
Studiehåndbok
https://www.vid.no/studiehandbok/2016-2017/studier/psykisk-helsearbeid/
 

Slik søker du

 1. Registrer søknaden i Søknadsweb (https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=vid)
 2. Bruk fanen fødselsnummer og PIN (NB! ikke Feide) og velg Registrer ny bruker.
 3. Velg Ny søknad
 4. Velg Jæren DPS
 5. Trykk Søk her (grønn knapp) så ledes du videre.
 6. I merknadsfeltet trenger vi opplysninger om:
  • Arbeidsgiver (se oversikt ovenfor)
  • Nåværende arbeidssted (gjelder for de med kommunetilhørighet)
 7. I neste bilde skal du laste opp dokumentasjon på utdanning. Se opptakskrav i andre avsnitt over. Gjør følgende:
  • Trykk på + last opp nytt dokument
  • Velg hva slags dokument du skal laste opp. På forhånd må du ha scannet og lagret vitnemålet på din pc
  • Trykk deretter på Velg fil og hent opp dokumentet fra din pc. Du vil få kvittering per epost både på registrering og opplastning av dokumenter.
 
 
Jæren DPS
Innhold
Austbøvegen 16
4340 Bryne

51 77 69 00

post@jdps.no
996 380 041
Post- og besøksadresse:
 

Telefon:

E-post:
Org nr: 
N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS