Besøk oss på Facebook
Lærings- og mestringssenteret
Åpne forelesninger
Seminarer
Familie- og nettverksarbeid
Sengeposter
Poliklinikken
Brukerstyrt innleggelse
Samarbeid med kommunene
Poliklinikken
toppmenyelementbg
toppmenyelementbg
toppmenyelementbg
N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Heimenær spesialisthelsetjeneste
Familie- og nettverksarbeid
Sengeposter
Poliklinikken
Brukerstyrt innleggelse
Samarbeid med kommunene
Poliklinikken
Lærings- og mestringsarbeid
Åpne forelesninger
Seminarer
Jæren distriktspsykiatriske senter utreder og
gir psykiatrisk behandling til voksne over 18 år. 


Les mer om oss her...
Jæren dps
To på stranden

Akutt-teamet

«Før eller siden kan
livet bli tøft for alle.»


Vi tilbyr rask og lett tilgjengelig psykisk helsehjelp for dere over 13 år. Du kan ta kontakt med oss på vakttelefon 474 597 97, hele døgnet alle dager i uken.
Les mer...


 

Raskere tilbake

Ventetid til spesialisthelsetjenester

Det har vært mye offentlig debatt om ventelister og ventetider i spesialisthelsetjenesten den senere tiden. Helsedirektoratet bidrar med faktainformasjon om hvordan ventetider, ventelister og ventelistestatistikk fremkommer og fungerer. Se deres artikkel her.

Nye nettsider lanseres 27. september

27. september kl 11:00 vil Jæren DPS få nye internettsider. I likhet med andre private idelle helseforetak i Helse Vest vil Jæren DPS ta i bruk den nasjonale nettløsningen som Helse Vest sine egne foretak har benyttet i flere år. Det betyr at design vil bli mer likt andre helseforetak, noe som gjør at besøkende lettere vil finne informasjon. I tillegg vil en god del informasjon være hentet fra en nasjonal tekstdatabase, noe som sikrer god kvalitet på artiklene.
 

Melde deg på kurs?

Påmelding til kurs og undervisning ved Jæren DPS skjer elektronisk via "Læringsportalen". Dette gjelder også deltakere som ikke er ansatt ved senteret.

Du kan lese mer om registrering og bruk av løsningen her...

 

Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Videreutdanningen i psykisk helsearbeid er rettet spesielt mot helse- og sosialarbeidere som arbeider med mennesker med ulike former for psykiske problemer og/eller lidelser. 
Søkere må ha ansettelsesforhold hos en av følgende arbeidsgivere: Jæren DPS, Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssykehus, Jæren Øyeblikkelig Hjelp eller følgende kommuner; Hå, Time og Eigersund. Les mer...
 
Jæren DPS
Innhold
Austbøvegen 16
4340 Bryne

51 77 69 00

post@jdps.no
996 380 041
Post- og besøksadresse:
 

Telefon:

E-post:
Org nr: 
N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS