Besøk oss på Facebook
toppmenyelementbg
toppmenyelementbg
toppmenyelementbg
N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Heimenær spesialisthelsetjeneste

Hva er en treningskontakt?

shutterstock 95666725
Forskning viser gunstige effekter av fysisk aktivitet både for psykisk og fysisk helse. For mennesker med psykiske lidelser eller rusproblemer kan regelmessig fysisk aktivitet føre til en økt livskvalitet som det ellers ville vært vanskelig å oppnå.

Det kan være vanskelig for de fleste å motivere seg for trening, og enda vanskeligere hvis en allerede sliter med psykiske vansker eller rusproblemer. Å ha noen som møter opp for å trene i sammen - og som en har tillit til, kan utgjøre forskjellen på om en klarer å komme seg ut eller ikke. En treningskontakt er den personen som møter opp om som en kan stole på!

En treningskontakt kan dermed defineres slik:

Treningskontakter er ressurspersoner i lokalmiljøet som har gjennomført kursprogrammet ”Kurs for Treningskontakter”. Treningskontaktene skal bidra til økt deltakelse i fysisk aktivitet og friluftsliv på ulike treningsarenaer i nærmiljøet tilpasset den enkeltes behov samt deltakelse i forskjellige idrettsarrangement. Treningskontaktene skal motivere og delta aktivt i treningene og har dette som jobb. De blir lønnet av NAV, kommunen eller bydelen de arbeider i.


Aktører

Treningskontaktkurset er et samarbeid mellom Jæren DPS og kommunene Klepp, Time, Hå, Gjesdal og Stavanger. Kurset er også støttet av Rogaland fylkeskommune.

Kontakt

Marit Linnerud Egeland
Telefon: 51 77 69 16
Mobil: 481 90 617

Ressurser

Jæren DPS
Innhold
Austbøvegen 16
4340 Bryne

51 77 69 00

post@jdps.no
996 380 041
Post- og besøksadresse:
 

Telefon:

E-post:
Org nr: 
N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS