Besøk oss på Facebook
toppmenyelementbg
toppmenyelementbg
toppmenyelementbg
N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Heimenær spesialisthelsetjeneste

Aktiv på dagtid Jæren

fokus p%c3%a5 fysisk aktivitet stavgang
Aktiv på Dagtid Jæren er et fem dagers lavterskels treningstilbud. Treningen er tilpasset den enkelte brukers treningsbehov.

Tilbudet er et samarbeid mellom Jæren Distriktspsykiatriske Senter, Rogalands Fylkeskommune, kommunene Gjesdal, Hå, Klepp og Time og NAV.


Type aktiviteter

Treningsøkter

Det er flere ulike treningsformer i løpet av uken. Se på timeplanen for å finne det du ønsker å delta på. 


Hvordan komme i gang?

Les nøye all informasjon i timeplanen. Vær sikker på at du fyller kriteriene for deltakelse. Møt opp på en aktivitet og henvend deg til instruktøren. Du kan prøve en aktivitet før du betaler. Ved spørsmål, ta kontakt med kontaktpersonen som er nevnt øverst til høyre på denne siden. 

Ved ekstraordinære arrangement (mosjon og friluftsliv) blir det krevd en mindre deltakeravgift. Disse arrangementene blir annonsert i god tid.


Trivselsregler

 • Møt presis til timene.
 • Alminnelig god hygiene er viktig når man skal trene sammen. Husk å ha rent treningstøy til hver trening.
 • Vis hensyn til andre. Bare føtter eller bar overkropp er ikke tillatt i studio eller salene.
 • Overlat apparatet til andre når du har pause. Legg utstyret på plass når du er ferdig.
 • Klær og personlige eiendeler skal ikke oppbevares i treningssalen. Vi påtar oss ikke ansvar for tap av eiendeler.
 • Trening skjer på eget ansvar.
 • All trening foregår i et rusfritt miljø.
 • Treningssenteret sine egne trivselsregler gjelder også for Aktiv på Dagtids medlemmer.

Kontakt

Kari Sjursen
Folkehelsekoordinator
Mobil: 992 14 822

Hvem kan delta?

Alle mellom 18 og 65 år bosatt i Gjesdal, Hå, Klepp eller Time som mottar en av følgende ytelser:
 • Sykepenger
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Uførestønad
 • Overgangsstønad
 • Dagpenger
 • Økonomisk sosialstønad

Program

Hva koster det?

Du kan trene så mye du vil for kr. 800,- pr. kalenderår.
Jæren DPS
Innhold
Austbøvegen 16
4340 Bryne

51 77 69 00

post@jdps.no
996 380 041
Post- og besøksadresse:
 

Telefon:

E-post:
Org nr: 
N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS