Besøk oss på Facebook
toppmenyelementbg
toppmenyelementbg
toppmenyelementbg
N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Heimenær spesialisthelsetjeneste

"lyttende jente colourbox17630737Før eller siden kan livet bli tøft for alle."


Du er kommet til rett sted.
Så kan vi sammen finne ut hvor den beste hjelpen gis.
 

Vi har inngått et samarbeid med Barne og ungdompsykiatrien og kan nå tilby tjenester til personer over 13 år. Vi kan kontaktes hele døgnet.

Vi ønsker å møte folk raskt, og der det passer best for de som trenger vår hjelp. Møteplasser kan være alt fra egne hjem, hos familie/venner, fastlegekontor, legevakt, skole, helsestasjon etc. Akutteamet tilbyr også samtaler på kontoret ved Jæren DPS mellom 08:00 og 21:00. Vi kan reise ut alle dager, også i helger og høytider. Om natten vil dere komme i kontakt med våre nattavdelingssykepleiere som vil, om nødvendig, formidle beskjed til oss på dagtid.

kle 9941
Vi er 13 ansatte med flerfaglig bakgrunn. Teamet består av sykepleier, vernepleier, barnevernspedagog, sosionom, hjelpepleier – alle med videreutdanning innen psykisk helsearbeid. Det er psykiater tilknyttet teamet.

Kontakt

Akutt-team
Telefon: 51 77 69 40
Vakttelefon
Mobil: 474 59 797
Frode Nordanger
Konst. enhetsleder akutteam

Aktuelle problemstillinger

  • Angst
  • Depresjon
  • Bekymringer
  • Livskriser
  • Sorg
  • Tap
  • Brudd i relasjoner
  • Rusproblematikk
  • Konflikter
  • Veiledning til pårørende

Målgruppe

Akutteamet retter sitt tilbud mot innbyggerne over 13 år i Gjesdal, Hå, Klepp og Time.
 

Ressurs

Jæren DPS
Innhold
Austbøvegen 16
4340 Bryne

51 77 69 00

post@jdps.no
996 380 041
Post- og besøksadresse:
 

Telefon:

E-post:
Org nr: 
N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS