Besøk oss på Facebook
toppmenyelementbg
toppmenyelementbg
toppmenyelementbg
N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Heimenær spesialisthelsetjeneste

Pasienterfaringsundersøkelse ved Jæren DPS

Formål
Formålet med pasienterfaringsundersøkelsen er:
  • Å kartlegge forbedringsområder i tjenestene våre.
  • Å utvikle og forbedre tjenestene i tråd med brukerne sine behov.
  • At pasienter, brukere og pårørende opplever at de blir ivaretatt, sett og hørt.
  • At resultatene fra undersøkelsene blir benyttet i arbeid med kvalitetsfordring, for å øke brukermedvirkningen i spesialisthelsetjenesten.
  • Å gi viktig styringsinformasjon til ledelsen på ulike nivå, om hvordan brukerne opplever kvaliteten på tjenestene samt hvordan de opplever dialogen med behandler.
 
Gjennomføring
pasienterfaringsunders%c3%b8kelser - gjennomf%c3%b8ring
Jæren DPS gjennomfører pasienterfaringsundersøkelse kontinuerlig fra 2016. Den er initiert av Helse Vest helseforetak (HF) med innspel fra de lokale foretakene og det regionale nettverket for pasienterfaringsundersøkelser i Helse Vest HF.

Koordinering
Jæren DPS har egen koordinator for brukarundersøkelser i Helse Vest, som blant annet sikrer at brukarundersøkelsene blir gjennomførte på samme måte med felles kvalitetssikrede metode og verktøy og hjelper enhetene ved senteret med gjennomføringen av undersøkelsen.

Utføring/innsamling av svar
Du vil, som pasient ved en poliklinikk eller sengepost, få informasjon frå tilsette om at det pågår en anonym brukarundersøkelse i enheten når du er der. Det vil også henge informasjonsplakatar i enheten, og det vil være informasjon om undersøkelsen på internettsidene til Jæren DPS.

Resultatbearbeiding/rapport
Resultatrapporten fra koordinator ved Jæren DPS går til enhetsleder og direktør for videre oppfølging. Det blir også sendt kopi til Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget, Erfaringsrådet og Forsknings- og undervisningsenheten ved senteret.
Oppfølging og evaluering

Enhetene som deltar har ansvar for vurdering av resultatene og oppfølging i egen enhet. Resultatene blir også drøftet utvalgene som nevnt over i tillegg til senterets ledermøte. 

Publisering
Resultatene fra brukarundersøkelsene blir publiserte på våre nettsider hvert år (etter årsskiftet).
Jæren DPS
Innhold
Austbøvegen 16
4340 Bryne

51 77 69 00

post@jdps.no
996 380 041
Post- og besøksadresse:
 

Telefon:

E-post:
Org nr: 
N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS